EU Emissions Trading System

Vi vill påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid!

Rutt SE-IT sista normala avgång v 30 – Fredag – 26/7

Rutt IT-SE första normala avgång v 34 – Fredag – 23/8

Ha en fantastisk sommar, Önskar vi på Italienexpressen !