Italienexpressen AB är ett privatägt speditionsföretag som erbjuder snabba
och säkra transporter med bil till och från Italien.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra kvaliteten på både medarbetare och tjänster.

Vårt absolut viktigaste mål med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder. 

Vår kvalitetspolicy bygger på att alla våra medarbetare ska ha hög kompetens och i sitt dagliga arbete ta ansvar för kvaliteten. 

Kvaliteten i vår verksamhet ska vara av sådan beskaffenhet att den ska utgöra en avgörande anledning till att välja oss som framtida leverantör.

I vårt dagliga kvalitetsarbete ska externa såväl som interna krav uppfyllas och leda till ständig utveckling och förbättring för både medarbetare och kunder.