Italienexpressen AB är ett privatägt speditionsföretag som erbjuder snabba säkra transporter
med bil till och från Italien.

Att värna om miljön är viktigt och Italienexpressen ska sträva efter att våra transporter ska påverka så litet som möjligt.

Det är Italienexpressens ledning som ansvarar för att miljöpolicyn efterlevs.

Ledningen sköter även utvecklingen av vårt miljöarbete och ser till att företagets medarbetare har nödvändig kunskap.