Pågående Strejk i Italien

Vi vill informera våra kunder om den Italienska strejken som bönderna har startat

och detta kan påverka våran trafik som kan resultera i förseningar.